Aplikimi Online për Organizata Jo-Qeveritare

Këtu mund të aplikoni on-line për regjistrimin dhe menaxhimin e organizatës tuaj