Aplikimi Online për Organizata Jo-Qeveritare

Këtu mund të aplikoni on-line për regjistrimin dhe menaxhimin e organizatës tuaj

NJ O F T I M

Me këtë i njoftojmë qytetarët se me datë 08.05.2019 hyri në fuçi Ligji i ri Nr. 06/L-043 për Lirinë e Asocimit në Organizatat Joqeveritare.
Ligjin mund të gjeni në gazetën Zyrtare të RKS Nr.11/2019, datë 24 prill 2019, apo në linkun në vijim: kliko këtu