Kërkimi i Organizatave Jo-qeveritare

Forma për kërkimin e Organizatave Jo-qeveritare sipas kritereve të mëposhtme

NJ O F T I M

Me këtë i njoftojmë qytetarët se me datë 08.05.2019 hyri në fuçi Ligji i ri Nr. 06/L-043 për Lirinë e Asocimit në Organizatat Joqeveritare.
Ligjin mund të gjeni në gazetën Zyrtare të RKS Nr.11/2019, datë 24 prill 2019, apo në linkun në vijim: kliko këtu

   

Plotësoni të gjitha fushat
 

Numri i regjistrit
Emri i Organizatës
Shkurtesa e organizatës

Emri i personit të autorizuar
Mbiemri i personit të autorizuar


Copyright © 2023 Ministria e Punëve të Brendshme