Aplikimi Online për Organizata Jo-Qeveritare

Këtu mund të aplikoni on-line për regjistrimin e organizatës tuaj

NJ O F T I M

Orari i punës me qytetar përmes kontaktit të vendosur online: E Hënë – e Premtë ora 08:30 deri 15:30.


Copyright © 2023 Ministria e Punëve të Brendshme